Kategorier
VInduer

Termisk brud i glas

Termisk brud i vinduer

Termiske sprængninger i glas sker ved en temperatur forskel af glasset og sker typisk efter at vinduerne er monteret, og skyldes forhold som vinduesproducenten ingen indflydelse har på.

Kategorier
VInduer

Hvordan fungere en termorude?

Hvordan virker en termorude egentlig?

Af Rami Najmi, Teknisk designer

I min tid som teknisk designer hos KRONE A/S har jeg lært rigtig meget omkring hvordan et vindue fungere fra a til z og herunder hvordan noget så vigtigt som en termorude, egentlig fungere i et vindue.

2 eller 3 lags glas?

Man har altid været bekendt med, at et lags vindue isolere mindre end et 2 lags vindue og helt tilbage i 1865 blev der allerede patenteret på det som kaldes “verdens første termorude”, men byggeriet var simpelthen ikke nået dertil i udviklingen hvor det vil give mening og bruge 2 lags vinduer.

Omkring 70 år senere var der en tysker der for alvor gav udviklingen en drejning med fokus på, at skabe en dugfri rude. Det blev igangsat på baggrund af, at altid har været problematisk og holde duggen fra glassets indvendige side med de store temperaturforskelle indvendig og udvendigt. Dug på et vindue opstår når varme og kulde mødes og derfor opleves det sjældent, at der opstår duggede ruder om sommeren, hvor der ikke er stor forskel på temperaturen inde og ude.

Vores termorude som vi kender det i dag er blevet udviklet omkring 60-erne og har som bekendt, 2 lags glas med afstandsprofil af aluminium og heri er der en gasform ( typisk argon gas), som er med til, at holde kulden ude og er også med til, at give vinduet en bedre U værdi. Argon har større massefylde en luft og derfor vil luftcirkulationen i hulrummet blive nedsat, så rumvarmen overføres langsommere fra det inderste varme glas til det yderste koldere glas. Gassen der fyldes mellem glassene er usynlig og har ikke effekt på lysgennemgangen. Heldigvis er de gastyper, der i dag bruges i termoruder ugiftige og skader ikke miljøet.

Forskel på gastyper

Argon har sin maksimale virkning ved 15-16 mm luftafstand.
Krypton har sin maksimale virkning ved ca. 9-10 mm luftafstand.
Det er i h.t. Miljøstyrelsen forbudt at bruge SF6-gas i Danmark siden 1. januar 2003.

Siden 1.3.2007 har det været obligatorisk at termoruder skal være CE-mærket i henhold til ”DS/EN 1279-5 Bygningsglas – Termoruder – Del 5: Overensstemmelsesvurdering” Før det var det DS 1094.1 der var gældende fra 1981.

Kilder: https://www.glasfakta.dk/viden/vinduer/doere/funktioner-og-begreber/termorudens-historie/

https://www.glasfakta.dk/viden/vinduer/doere/regler-og-vejledninger/hvorfor-gasfyldes-energiruder/

 

Kategorier
Generelt

Byggepladsindretning

Byggepladsindretning

Hvorfor er indretningen af byggepladsen vigtig?

Som nævnt i undervisningen bliver begrebet “puslespil” nævnt og det giver god mening ift hvordan man skal se en byggeplads og dens indretning. Det er vigtigt, at alle brikkerne går op og, at alle dem der har brug for færden på byggepladsen har mulighed for, at bevæge sig rundt på sikker vis. 

Samarbejde

Det er vigtigt, at der er et samarbejde på byggepladsen mellem de forskellige folk der skal bevæge sig rundt på pladsen. Det giver både en bredere sikkerhed, men også et bedre flow i hvordan de forskellige sjaks skal arbejde på hver deres områder. 

Sikkerhed

Transportveje skal være udført således man sikkert kan komme ind og ud af byggepladsen for køretøjer og herunder skal der også tages forbehold for udrykningskøretøjer. 

Materiel

Det kan være en god idé, at indrette byggepladsen med områder der kan huse de materialer der skal bruges i/på byggeriet. På den måde kan man også sikre sig, at når de skal fragtes til og fra stedet hvor de skal bruges, at de der skal bruge materialerne, nemt kan transportere dem. 

Affaldscontainere 

Det er meget vigtigt, at der tages højde for hvordan der sorteres affald på byggepladsen og derfor skal der også oprettes områder med plads til affaldscontainere for byggeaffald.

Vinterforhold

Det er vigtigt, at der blive afdækket materialer og evt bygninger der er bygget op og så skal der gerne isoleres, således medarbejderne ikke går og fryser når de arbejder på pladsen. Dernæst skal der også være ryddet for sne, således man nemt kan køre til og fra byggepladsen. 

EL

Der skal være indledt strøm til de enkelte “stationer” for, at folkene på byggepladsen har det nødvendige strøm for, at kunne arbejde med evt maskiner der måtte være brug for på byggepladsen.

Kategorier
Bygningsreglement VInduer

Redningsåbning

Hvad er en redningsåbning?

En redningsåbning en sikkerhed for, at der kan komme mennesker ud og ind såfremt der skulle opstå brand i bygningen.

Hvorfor skal man have redningsåbning?

Der opstilles nogle krav fra bygningsreglementets side omkring redningsåbninger i boenheder til personophold.

  1. At personer i rummet skal kunne give sig til kende.
  2. Antallet af personer, som rummet er beregnet til.
  3. At redningsåbninger kan anvendes til redning af personer via redningsberedskabets stiger afhængigt af bygningens højde.
  4. At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.

Redningsåbning mål og regler

– Der er en fri højde h på mindst 0,6 m og en fri bredde b på mindst 0,5 m. Der skal tages højde for, om redningsåbningerne er topstyret eller midterhængte vinduer, jf. Figur 2,

– Summen af højden h og bredden b er mindst 1,5 m, jf. Figur 2,

– Underkant af redningsåbninger, som er placeret mindre end 2,0 m over terræn, kan dog udføres med en højde h på mindst 0,5 m.

– Højden fra overkant af gulv til underkant af redningsåbning må ikke være større end 1,2 m. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende, så redningsåbningen kan nås indefra.

– Redningsåbninger let og uhindret kan betjenes og fastholdes i åben stilling således, at der er fri passage såvel indefra som udefra.

– Solafskærmninger og lignende ikke kan forhindre brugen af redningsåbningerne.

– Redningsåbningerne let og uhindret kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

Figur 2: Udformning af redningsåbning.

Kilde: bygningsreglementet.dk

Kategorier
Revit

Download Revit gratis

Download Revit fra AutoDesk gratis

Som studerende har du mulighed for, at hente den nyeste version af Revit helt gratis. Lige pt er det Revit 2020 der er tilgængelig og den kan hentes helt gratis hvis du er tilmeldt et uddannelses sted.

Kategorier
Materialer Uddannelsen

Bygningsdelsbestemmelse

Er du kommet til dertil i processen hvor du skal til, at udvælge materialer på baggrund af en bygningsdelebestemmelse? Så kan du blive lidt klogere på hvordan du skal benytte dig af det skema, som blev udleveret til os studerende (på Meta College Aalborg), som teknisk designer.

Til skemaet fik vi en introduktion til hvordan vi skal benytte det og få de bedste resultater ud af det, så boligen både fremstå flot, er til at betale og ikke mindst opfylder krav jf, bygningsreglementet og evt. lokalplan og bygherre.

En bygningsdelebestemmelse kan du selv helt bestemme hvordan du vil gøre brug af på baggrund af de funktions krav som du ønsker, at give såkaldte point.

 

Kategorier
Energi U-Værdi

Energiramme og U-værdier

ROCKWOOL Energy Design

Står du og skal lave energiramme og beregne U-værdier for din bolig?

Jeg har fundet en rigtig god videoguide til hvordan du kan komme i gang med beregning af U-værdier for din bolig. Det er en video hvor du bliver guidet igennem til håndtering af programmet fra Rockwool som hedder “Rockwool Energy Designer“.

Inden du downloader programmet og oplever det ikke virker vil jeg lige anbefale dig, at benytte Internet Explorer til, at åbne og køre det (gerne en af de ældre versioner). Grunden til dette er fordi, at Rockwool Energy Design er bygget op omkring noget der hedder Flash og det fungere ikke i nyere browser pga sikkerheden.

Her en videoen til hvordan du kommer igang med Rockwool Energy Designer

Kategorier
Revit Værktøjer

Teknisk designer – revit tegninger

En teknisk designer kan sagtens lave revit tegninger

Hvis du som virksomhed eller privat har brug for, at få lave tegninger kan du med fordel kontakte en teknisk designer og finde en der kan opfylde dine krav og ønsker til tegningen.

Kategorier
Generelt

Timepris for teknisk designer

Hvad koster en teknisk designer i timen?

Har du brug for en teknisk designer og er i tvivl om hvad en teknisk designer vil koste dig kan du forhåbentligt blive lidt klogere her

En teknisk design kan assistere og hjælpe med utrolig mange ting når man snakker teknisk dokumentation, arbejdstegninger, projektdokumentation mm. En teknisk designer hjælpe i mange tilfælde ingeniører og arkitekter med, at formidle og dokumentere projekter, således de er let tilgængelige for produktion eller andet brug.

Freelance teknisk designer

En freelance teknisk designer kan også hjælpe virksomheder der har brug for, at lave tekniske tegninger og der findes mange forskellige virksomheder der benytter sig af denne metode.

Når man uddanner sig som teknisk designer kan man vælge mellem bygge og anlæg eller industriel produktion og i nogle tilfælde kan det godt betale sig for en virksomhed, at vælge en freelance teknisk designer med speciale indenfor et specifikt emne. Så hvis du er teknisk designer og har et emne eller område du er super skarp indenfor kunne du jo måske plante et frø i dine fremtidsplaner om, at starte ud som freelance/selvstændig teknisk designer.

Kategorier
Tips

Cirkeludsnit i AutoCAD

Sådan kan du beregne cirkeludsnit i AutoCAD