Kategorier
Bygningsreglement VInduer

Redningsåbning

Hvad er en redningsåbning?

En redningsåbning en sikkerhed for, at der kan komme mennesker ud og ind såfremt der skulle opstå brand i bygningen.

Hvorfor skal man have redningsåbning?

Der opstilles nogle krav fra bygningsreglementets side omkring redningsåbninger i boenheder til personophold.

  1. At personer i rummet skal kunne give sig til kende.
  2. Antallet af personer, som rummet er beregnet til.
  3. At redningsåbninger kan anvendes til redning af personer via redningsberedskabets stiger afhængigt af bygningens højde.
  4. At redningsåbninger i brandmæssige enheder kan åbnes uden brug af nøgle eller særligt udstyr, når der opholder sig personer i de pågældende brandmæssige enheder.

Redningsåbning mål og regler

– Der er en fri højde h på mindst 0,6 m og en fri bredde b på mindst 0,5 m. Der skal tages højde for, om redningsåbningerne er topstyret eller midterhængte vinduer, jf. Figur 2,

– Summen af højden h og bredden b er mindst 1,5 m, jf. Figur 2,

– Underkant af redningsåbninger, som er placeret mindre end 2,0 m over terræn, kan dog udføres med en højde h på mindst 0,5 m.

– Højden fra overkant af gulv til underkant af redningsåbning må ikke være større end 1,2 m. Alternativt kan der etableres et fast trin eller lignende, så redningsåbningen kan nås indefra.

– Redningsåbninger let og uhindret kan betjenes og fastholdes i åben stilling således, at der er fri passage såvel indefra som udefra.

– Solafskærmninger og lignende ikke kan forhindre brugen af redningsåbningerne.

– Redningsåbningerne let og uhindret kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj.

Figur 2: Udformning af redningsåbning.

Kilde: bygningsreglementet.dk

Af tekniskdesigner

Teknisk designer studerende med praktikplads hos vindue og døre producent.